Sitemap

A list of all the posts and pages found on the site. For you robots out there is an XML version available for digesting as well.

Pages

About

Minimal Mistakes is a flexible two-column Jekyll theme.

A flexible two-column Jekyll theme. Perfect for building personal sites, blogs, and portfolios. Latest release v4.20.2

Splash Page

Bacon ipsum dolor sit amet salami ham hock ham, hamburger corned beef short ribs kielbasa biltong t-bone drumstick tri-tip tail sirloin pork chop.

Posts

Bean đã thành người có tuổi.

less than 1 minute read

Thời gian trôi nhanh tựa cái phẩy tay, mới đó thôi đã 1 năm trôi qua, bác còn sống như in cái khoảnh khắc nhận được tin cháu ra đời. Cảm giác mà bác không bi...

Sắp sinh nhật Bean rồi.

6 minute read

Mới đó mà nhanh thật, cũng gần 1 năm mình được thăng chữc “bác”. Cái cảm xúc dạt dào lúc đó đã được note lại trên Facebook, giờ mình sẽ mang nó lên đây như m...

Tôi đã chinh phục PSM 1 như thế nào?

8 minute read

Như các bạn đã biết, tôi đã chinh phục được mục tiêu cuối cùng trong năm 2018 của tôi mấy ngày trước. Cảm giác rất vui vì đạt được, bởi thực sự nó là một mục...